سخنانی از محبوبترین زشت تاریخ

«رازِ بزرگِ بازیگری ، گوش دادن به حرف دل مردم است.»

«وقتی منتقدان شما را تحسین می کنند مثل این است که مامور اعدام به شما بگوید چه گردن زیبایی دارید.»

«هیچ وقت اشتیاقم را برای بازیگری از دست نداده ام.»

/ 0 نظر / 30 بازدید