/ 3 نظر / 68 بازدید
دریا

وای خدا چه قدر قیافش پیر شد تو عکس آخری! موضوع فیلمم که چیز داره![نیشخند]

یک مرد یک زندگی

بیایید ، باور کنیـــم دلیـــل پــرواز " پـــر " نیست !!! پریــدن ، باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد . . . پیش من هم تشریف بیارین خوشحال میشم

یک مرد یک زندگی

بیایید ، باور کنیـــم دلیـــل پــرواز " پـــر " نیست !!! پریــدن ، باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد . . . پیش من هم تشریف بیارین خوشحال میشم